El GIRES és el Grup d’Investigacions i Recerques Espeleològiques Sesrovires.

El nostre objectiu principal és el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva en el medi natural, especialment en l’àmbit del nostre municipi: Sant Esteve Sesrovires.

Fundats l’any 1983, actualment som més d’un centenar de socis de totes les edats que participem de les activitats de les nostres seccions d'Espeleologia i Muntanya.

Els socis i simpatitzants

Els socis són els beneficiaris de les activitats de l’entitat. Per ser soci de l’entitat, cal sol·licitar l’admissió, respectar els estatuts de l’entitat i estar al dia dels pagaments.

Els simpatitzants són usuaris puntuals de les activitats organitzades per l’entitat.

L’assemblea general

És l’òrgan suprem de govern de l’entitat i és formada per tots els socis de ple dret.

L’assemblea general es convoca de manera ordinària un cop a l’any.

Té la funció d’aprovar la gestió de la Junta, el finançament de l’entitat, els reglaments interns i les modificacions dels estatuts, entre d’altres.

La Junta

Es tracta d’uns socis escollits per l’assemblea general per a gestionar el dia a dia de l’entitat, administrar-la i representar-la.

Actualment els membres de la Junta directiva són:

  • President: Alberto Cámara López
  • Secretària: Maria Edo Julià
  • Tresorer: David Varas Solano
  • Vocal d’Espeleologia: Sergio Moyano Santos
  • Vocal de Muntanya: José María García Maldonado
  • Vocal d’Escalada: Jordi Rios Rallo
  • Vocal de material: Juan Carlos Cid Burrero

Nota legal

Entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d’actuar, formada per persones físiques, sense cap afany de lucre.

Entitat inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 4200.

Entitat vinculada a la Federació Catalana d’Espeleologia (FEC) i a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).